Subvencions destinades a l'adquisició d'instruments - Institut Valencià de Cultura 2023

La Societat Unió Musical d'Alberic ha rebut una Ajuda de l'Institut Valencià de Cultura per a l'adquisició i reposició d'instruments en l'any 2023 per import de 5.060,71.- euros. 
 
 
Els instruments que hem adquirit són:

1 Fagotino Gara GSB

1 Bombardí baríton EASTMAN EBH320

2 Trompes YAMAHA YHR322 II

2 Trombons JUPITER JTB710 FQ ERGONOMIC

 

 

Tot per valor de 9.420,71.- euros

Import de l'Ajuda de l'IVC: 5.060,71.- euros
Aportació fons propis: 4.361,00.- euros

 

Enllaç a la publicació de la concessió en el DOGV número 9712 de 26/10/2023:

 https://ivc.gva.es/admin/assets/docs/d/o/dogvconcesin-instrumentos.pdf

Campanya ‘Excel·lent: Música de Banda 2023’:

L’Excel·lentíssima Diputació de València ha subvencionat en este any 2023 a la Societat Unió Musical Alberic amb les següents ajudes, dins de la campanya ‘Excel·lent: Música de Banda 2023’:
    Concert de la Banda Simfònica: 1.950,00€
    Escola de Música: 2.100,00€
    Adquisició d’instruments musicals: 1.867,24€


 
Acord publicat en el Butlletí oficial de la Província de València número 188 del 27 de setembre de 2023


RESOLUCIÓ


 

 

Subvencions destinades a l’adquisició i reposició d’instruments

La Societat Unió Musical d'Alberic ha rebut una Ajuda de l'Institut Valencià de Cultura per a l'adquisició i reposició d'instruments en l'any 2022 per import de 6.524 € 
 
 
Els instruments que hem adquirit són:

 

 

1 Vibràfon Bergerault BV40G 4 octaves 

1 Campanòleg Adams BK3203 2BKIIS 

1 Redoblant Pearl PHX-1412 C #210 14"x12"

 

Tot per valor de 15.985,00€

Import de l'Ajuda de l'IVC: 6.524,00€
Aportació fons propis: 9.461,00€

 

ACTUALITZACIÓ DE L’ACTA DE LA COMISSIÓ TÈCNICA DE VALORACIÓ DE LES SUBVENCIONS DESTINADES A L’ ADQUISICIÓ I REPOSICIÓ D’INSTRUMENTS DURANT ELS MESOS DE DESEMBRE DE 2021 A NOVEMBRE DE 2022.

https://ivc.gva.es/admin/assets/docs/a/c/acta-instruments.pdf

 

La Societat Unió Musical Alberic ha sigut subvencionada per l’Excel· lentíssima Diputació de València – Àrea de Cultura, dins la campanya de concessió de subvencions a societats musicals per a l’adquisició d’instruments musicals Excel· lent, Música de Banda 2022, per un import de 1.902,95 euros. 
La SUM Alberic ha adquirit, mitjançant la Factura A/268 de l’empresa SANGANXA MUSIC STORE, S.L., de data 2 de juny de 2022, i per un import de 2.479,99 euros, els següents instruments:

- 3 CLARINETS YAMAHA Sib YCL 255 S, números de sèrie Q42845, Q42847 i Q42916, per import de 490,00 euros cadascun, per un total de 1.470,00 euros. 
- 2 TROMPETES YAMAHA YTR2330 S, números de sèrie 194293 i 200636, per import de 504,99 euros cadascuna, per un total de 1.009,99 euros.

Import subvencionat per la Diputació de València: 1.902,95 euros
Aportació de la SUM Alberic: 577,04 euros

 

L’Excel·lentíssima Diputació de València ha subvencionat en este any 2022 a la Societat Unió Musical Alberic amb les següents ajudes, dins de la campanya ‘Excel·lent: Música de Banda 2022’:

    Concert de la Banda Simfònica: 1.800,00€
    Escola de Música: 2.100,00€
    Adquisició d’instruments musicals: 1.902,95€
 
Acord publicat en el Butlletí oficial de la Província de València número 102 del 30 de maig de 2022

 

RESOLUCIÓ

https://drive.google.com/file/d/1iOmIVvAmV-WF0WNJY0sA4Fxs-wO3VUSG/view?usp=drivesdk

La Societat Unió Musical Alberic ha sigut una de els entitats beneficiàries de la subvenció per a societats musicals per a l'adquisició d'instruments musicals dins de la campanya 'Excel·lent, Música de Banda 2021' de l'Excel·lentíssima Diputació de València (BOP número 118 del 22 de juny de 2021).


Esta subvenció ascendeix a un import de 1.910,33€, amb la que la SUM Alberic ha adquirit els següent instrumental:


- 3 Clarinets YAMAHA en SIb YCL 255 S
- 2 Trompetes YAMAHA YTR2330S

 

Estos cinc instruments estan valorats per un import global de 2.405,00 euros, subvencionats 1.910,33€ euros per l'Excel·lentíssima Diputació de València i la diferència adquirits amb recursos propis de la nostra Societat Musical (494,67€).


El contingut de la resolució de la Concessió la tenen en el següent enllaç:

https://www.dival.es/promocion-cultural/sites/default/files/promocion-cultural/BOP%20118%20de%2022-06-21%20Anunci%20resolucio%20Excel.lent%202021.pdf

L’Excel·lentíssima Diputació de València ha subvencionat en este any 2021 a la Societat Unió Musical Alberic amb les següents ajudes, dins de la campanya ‘Excel·lent: Música de Banda 2021’:

  •     Concert de la Banda Simfònica: 1.800,00€
  •     Escola de Música: 2.100,00€
  •     Adquisició d’instruments musicals: 1.910,33€

 

Acord publicat en el Butlletí oficial de la Província de València número 118 del 22 de juny de 2021. Accediu

https://www.dival.es/promocion-cultural/sites/default/files/promocion-cultural/BOP%20118%20de%2022-06-21%20Anunci%20resolucio%20Excel.lent%202021.pdf

 

La Societat Unió Musical Alberic ha sigut una de els entitats beneficiàries de la subvenció per a societats musicals per a l'adquisició de pissarres tàctils interactives (PDI) dins de la campanya 'Excel·lent, Música de Banda 2020' de l'Excel·lentíssima Diputació de València (BOP número 226 del 24/11/2020).
 
Esta subvenció ascendeix a un import de 1.300€, amb la que la SUM Alberic ha adquirit esta pissarra tàctic interactiva, valorada en 1.911,80 euros, i el seu suport mòbil valorat en total per un import de 428,34 euros. La diferència de preu entre la inversió i la subvenció de l'Excel·lentíssima Diputació de València ha estat assumida per la SUM Alberic (1.040,14 euros).
La Societat Unió Musical Alberic ha sigut una de els entitats beneficiàries de la subvenció per a societats musicals per a l'adquisició d'instruments musicals i mampares de protecció dins de la campanya 'Excel·lent, Música de Banda 2020' de l'Excel·lentíssima Diputació de València (BOP número 226 del 24/11/2020).
Esta subvenció ascendeix a un import de 2.000€, amb la que la SUM Alberic ha adquirit els següent instrumental:
  • OBOE YAMAHA YOB 241
  • TROMPA HOLTON SiB HR650B
  • TROMPETA YAMAHA YTR2330 S
 
Estos tres instruments estan valorat per un import global de 2.363,01 euros, subvencionats 2.000 euros per l'Excel·lentíssima Diputació de València i la diferència adquirits amb recursos propis de la nostra Societat Musical (363,01€).
 
El contingut de la resolució de la Concessió la tenen en el següent enllaç: 

La Societat Unió Musical Alberic ha sigut una de les entitats beneficiàries de les subvencions destinades a escoles de Música depenent d'entitats privades sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2020, convocades des per Conselleria d'Educació, Cultura i Esports -  Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per un import de 34.187,17€ (DOGV número 8951 del 13/11/2020).

 
El contingut de la resolució el poden trobar en el següent enllaç: 

 

Excel·lent: música de banda

Amb motiu de la convocatòria de subvencions a societats musicals impulsada per la Diputació de València, la Societat Unió Musical d'Alberic realitzarà un concert el proper dissabte 24 d'octubre a la Plaça de la Constitució.

 

L'Àrea de Cultura de la Diputació de València, interessada a promoure la realització d'activitats culturals per a promoure la música i la seua difusió, convoca la campanya de subvencions "Excel·lent, música de banda" dirigida a les Societats Musicals valencianes en atenció a la important labor cultural, social i vertebradora que duen a terme com a vehicle de transmissió i conservació de la música, un dels elements que de manera més clara forma part de la nostra cultura.

 

https://www.dival.es/promocion-cultural/listado-cultura/excellent

 

Subvencions destinades a l’adquisició i reposició d’instruments

La Societat Unió Musical d'Alberic ha rebut una Ajuda de l'Institut Valencià de Cultura per a l'adquisició i reposició d'instruments en l'any 2020 per import de 3.614 €.

 

 

 

Els instruments que hem adquirit són:
- 5 CLARINETS YAMAHA EN SIb YCL 450
- 2 TROMBONS JUPITER JTB710 FQ ERGONOMIC
- 1 OBOE YAMAHA YOB 241
- 2 TROMPETES YAMAHA YTR2330 S
Tot per valor de 8.673,30 €
Import de l'Ajuda de l'IVC: 3.614,00€
Aprotació fons propis: 5.059,30€

 

Versión para imprimir | Mapa del sitio
Tots els drets reservats: Societat Unió Musical d'Alberic